Η παρισινη Κομμούνα 1871 Ένα έργο τουMehdiLalaoui(documentary)

 Η παρισινή Κομμούνα 1871 Ένα έργο του MehdiLalaoui(documentary) με ελληνικούς υπότιτλους