. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΙΣΜΟΣ; Η δημοκρατική διάσταση του αναρχισμού


Τι είναι ο κομμουναλισμός; Η δημοκρατική διάσταση του αναρχισμού

 

  itxUc6Του  Murray Bookchin
Σύνοψη:
Η δημοκρατία δεν είναι μια μορφή «διακυβέρνησης», αλλά η αυτο-διεύθυνση της κοινωνίας μέσα από συνελεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις για τη λήψη των αποφάσεων με ομοφωνία, ουσιαστικά, αντιπροσωπεύουν την ατομικιστική αλτερνατίβα στη δημοκρατία και προϋποθέτουν ένα είδος ομοιομορφίας και ψυχολογικής ομοιογένειας που αποκλείει την ατομική διαφορετικότητα, η οποία συνιστά τη βάση μιας ελεύθερης κοινωνίας. Η δημοκρατία είναι η πολιτική διάσταση του αναρχισμού και ο κομμουναλισμός είναι η πολιτική που στοχεύει στη διαδικασία δημιουργίας ενεργών πολιτών και αυθεντικών κοινοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους μέσα από συνομοσπονδίες οι οποίες, τελικά, θα μπορούσαν ν” αμφισβητήσουν την ύπαρξη του κράτους.
Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ: Τι είναι ο κομμουναλισμός; Η δημοκρατική διάσταση του αναρχισμού