Οπλίστε το πνεύμα

TOP LOGOΓια την Ελευθεριακή Άμεση – πολιτική και οικονομική – Δημοκρατία,

την Γενικευμένη Κοινωνική Αυτοδιεύθυνση,

τον Ελευθεριακό Κοινοτισμό,

την Κοινωνική Οικολογία

και την  Διεθνιστική Αλληλεγγύη

Γιατί Ανθρωπόσφαιρα  – Οικόσφαιρα

Μικρές ιστορικές παρακαταθήκες

Η Αμεσοδημοκρατικές και κοινοτιστικές μας  ρίζες

Advertisement