1η Μαΐου του 2021: Το μέλλον είναι Fractal;

Επιμέλεια – δημοσίευση: Γιώργος Μεριζιώτης I. Με τον διεθνή όρο Φράκταλ (Fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης, κι έτσι συχνά αναφέρεται σαν «απείρως περίπλοκο».  Fractal : Ο όρος προτάθηκε από τον Μπενουά Μάντελμπροτ (Benoit Mandelbrot) … Συνεχίστε να διαβάζετε 1η Μαΐου του 2021: Το μέλλον είναι Fractal;.