Για τα γεγονότα στις Σκουριές στις 23-8-2015

Για τα γεγονότα στις Σκουριές στις 23-8-2015 Ένα από τα κομβικότερα ιδεολογικά ζητήματα στον κοινωνικό αναρχισμό είναι η εναντίωση στην ανάθεση οποιασδήποτε μορφής. Το περιεχόμενο της ίδιας της ελευθερίας καθορίζεται…