Ο αιώνας του εαυτού (ατομικισμού) – ντοκιμαντέρ

 Ο αιώνας του εαυτού (ατομικισμού) - ντοκιμαντέρ   Σχόλιο της σύνταξης Αποτελούμενο από τέσσερα μέρη, αυτό το  ντοκιμαντέρ είναι ότι καλύτερο στο πεδίο του. Επιδιώκει να αναλύσει την πρόσφατη παγκόσμια…